Przejdź do treści

Warunki uzyskania premii

Warunki przyznawania pomocy w ramach programu Premia na działalność pozarolniczą PROW 2014-2020

  • Jesteś rolnikiem, małżonkiem lub domownikiem rolnika, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. (w KRUS w wielu przypadkach można ubezpieczyć się wstecz);
  • Użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa znajdują się w gminie wiejskiej, ewentualnie miejsko-wiejskiej lub miejskiej jeżeli liczba mieszkańców miejscowości nie przekracza 5000;
  • do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy;
  • Nie prowadziłeś firmy przez ostatnie 2 lata.
  • Nie posiadasz udziałów w spółkach kapitałowych lub innych podmiotach, które ujawniają dane wspólników w KRS.

Możesz również skorzystać z Premii jeżeli:

  • Jesteś beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy wami
  • prowadzisz firmę i jesteś na tzw. podwójnym krusie