Przejdź do treści

Harmonogram

Wszystkie dokumenty dla ARIMR zawarte w poniższym planie przygotujemy za Ciebie. Ponadto po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku dostaniesz od nas Przewodnik przez działalność pozarolniczą, w którym wyjaśnimy wszystkie najlepsze i najprostsze schematy działania tak aby zminimalizować koszty i czas obsługi biznesu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania zobowiązania.

Pamiętaj, poniższe terminy są NIEPRZEKRACZALNE, należy się do nich stosować pod rygorem zwrotu pieniędzy!

I. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy w ciągu 9 miesięcy należy:

a) rozpocząć realizację biznesplanu;

b) założyć działalność gospodarczą;

c) uzyskać jednolitą płatność obszarową jeżeli na dzień wydania decyzji płatność ta nie została przyznana;

d) złożyć wniosek o płatność pierwszej raty (80% premii) w ARIMR

II. Od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy masz maksymalnie 2 lata na:

a) zrealizowanie wszystkich inwestycji zawartych w biznesplanie;

b) w ostatnim miesiącu dwuletniego okresu przejść na ZUS (skorzystasz z ulgi, która przysługuje przez pierwsze 5 lat działalności nowo powstałej firmy i będziesz płacił tzw. mały ZUS)

c) tylko w przypadku jeżeli zobowiązałeś się do zatrudnienia dodatkowych pracowników. Na utworzenie zadeklarowanej ilości etatów (prawdopodobnie również zrobisz to w ostatnim miesiącu)

d) złożyć wniosek o płatność drugiej raty (20% premii)

III. Po 2 latach prowadzenia działalności:

a) musisz prowadzić firmę przez kolejne 3 lata. Oznacza to, że łącznie działalność musi być nieprzerwanie utrzymana przez co najmniej 5 lat.

b) tylko w przypadku jeżeli zobowiązałeś się do zatrudnienia dodatkowych pracowników, do utrzymania średniorocznego zatrudnienia na deklarowanym poziomie przez 2 lata.

Jeżeli cokolwiek z wymienionych wyżej rzeczy nie jest dla Ciebie jasne skontaktuj się z nami a chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.